הגשת בקשה למשיכת כספים

עמית/ה יקר/ה,
עמוד זה נועד לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים.
נא הקפד לצרף את כל המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע המשיכה.
טופס משיכה שלא מולא כנדרש או שלא צורפו כל המסמכים הנדרשים, יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.
בנסיבות מיוחדות כמו מצב כלכלי/בריאותי חמור- יש לצרף מסמכים ואישורים המעידים על כך. הבקשה מועברת להחלטת וועדת חריגים ורק לאחר אישור הנהלת הקרנות ניתן יהיה למשוך כספים עפ”י קריטריון זה.

חובה לצרף את המסמכים הבאים:

1. בקשה למשיכת כספים (חובה)

טופס בקשה ניתן להוריד מהאתר, בקישור הבא.

יש לצרף את שני דפי הטופס ולוודא שהוא חתום.

ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 15 מגה בלבד.

2. אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה)

האסמכתא חייבת להתאים לפרטי החשבון כפי שמופיעים בטופס בקשת המשיכה.

ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 15 מגה בלבד.

3. צילום ת"ז (חובה)

ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 15 מגה בלבד.

4. מסמכים נוספים הנחוצים לצורך ביצוע בקשת המשיכה: נא הקפד לצרף קבצים בהתאם לסוג המסמך שסימנת

ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 15 מגה בלבד.