הגשת אסמכתא לפירעון הלוואה

לתשומת ליבך עמוד זה נועד לצורך העברת אסמכתא לביצוע הפקדה/העברה לחשבון לפירעון הלוואה.

בקשות משיכה/הלוואה שיתקבלו לתיבה זו עלולות להתעכב.

אם ורצונך להעביר אלינו בקשה למשיכה כספים, תוכל/י לעשות זאת באמצעות הקישור הבא: משיכת כספים.

לצורך בקשה לקבלת הלוואה יש להיכנס לקישור הבא: מתן הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות.

הנחיות לפירעון הלוואה

כדי לפרוע הלוואה קיימת עליך להתקשר אל מוקד השירות של החברה ולברר את יתרת ההלוואה (כולל פיגורים בתשלום אם יש כאלו).

את היתרה יש להפקיד תוך 5 ימים לחשבון בבנק הבינלאומי (בנק 31), סניף ראשי תל אביב (מספר סניף 046) לחשבון:

  • הלוואה מקרן השתלמות למורים וגננות 420581
  • הלוואה מקרן השתלמות למורים תיכונים 420573
  • הלוואה מקרן השתלמות למורים וגננות המסלול המקוצר – מקור 686964
  • הלוואה מקרן השתלמות למורים תיכוניים המסלול המקוצר – מקור 686972

חובה לצרף אסמכתא לביצוע הפקדה/העברה לחשבון לפירעון הלוואה