משיכת כספים-השלמת מסמכים לבקשה שהוגשה

עמית/ה יקר/ה,
עמוד זה נועד אך ורק לצורך שליחת מסמכי השלמה הנחוצים לביצוע תשלום וזאת בהמשך לבקשת המשיכה שהעברת אלינו.
נא הקפד לצרף קבצים בהתאם לסוג המסמך שסימנת.
פניות בנושאים אחרים שישלחו באמצעות עמוד זה, לא יטופלו.

סוגי מסמכים להעלאה:

לצרף קבצים לבקשה

ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 15 מגה בלבד.